Privacyverklaring

1. Privacybeleid

Speech Processing Solutions (hierna te noemen „SPS“ of „wij“) hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

2. Toepassingsgebied van dit Privacybeleid

In principe geldt dit Privacybeleid voor alle persoonsgegevens van klanten die verzameld of gebruikt wordt door SPS en haar dochterondernemingen. Sommige van onze websites of informatieverzamelingen werken echter met speciale soorten gegevens die een iets ander privacybeleid vereisen. Waar en wanneer dit het geval is, geeft SPS duidelijk aan dat het betreffende privacybeleid afwijkt van dit algemene SPS Privacybeleid.

3. Waarom zou u uw persoonsgegevens aan SPS verstrekken?

Het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden. Het is voor u gemakkelijker om:

 • Uw aankoop te registreren zodat u alle voordelen kunt ontvangen waarop uw aankoop u recht geeft;
 • Specifieke informatie aan te vragen die voor u relevant is
 • Deel te nemen aan online-forums;
 • Persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen die voor u relevant zijn;
 • Tijd te besparen door uw voorkeuren op te slaan;
 • Op internet producten van SPS te kopen.
 • Soms verkoopt SPS u een product of levert het u een dienst in het kader van een gezamenlijke marketinginspanning met andere bedrijven. In dergelijke gevallen worden uw gegevens verstrekt aan deze bedrijven. Wij laten u altijd voorafgaand aan uw registratie weten dat er een dergelijke relatie bestaat en om welke bedrijven het gaat. Houdt u er rekening mee dat deze bedrijven vaak hun eigen privacybeleid hebben met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. Dat privacybeleid wijkt soms af van het SPS Privacybeleid.
 • SPS schakelt soms andere bedrijven in voor de behandeling van uw aankoop of aanvraag, of voor de verwerking van uw gegevens. SPS eist van deze bedrijven dat ze uw persoonsgegevens adequaat beveiligen en dat ze uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden die niet door SPS goedgekeurd zijn.
 • SPS geeft uw persoonsgegevens aan derden als wij daartoe door de wet verplicht worden gesteld.
 • vragen hebt over ons Privacybeleid;
 • een kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen, of uw persoonsgegevens wilt wijzigen of wissen;
 • in de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie van SPS meer wilt ontvangen.

Door het verstrekken van uw gegevens stelt u ons tevens in staat marktonderzoek te doen om betere producten te kunnen ontwikkelen, en onze klantenservice en websites te verbeteren. U kunt uw gegevens op verschillende manieren via internet verstrekken, bijvoorbeeld door een registratieformulier in te vullen, een product te bestellen, te kopen of te testen, een software update te downloaden, aan een prijsvraag mee te doen, een aankoop te registreren, aan een enquête deel te nemen of een nieuwsbrief aan te vragen. U kunt uw persoonsgegevens ook aan ons verstrekken door de antwoordkaart terug te sturen die bij het product zit dat u hebt aangeschaft, of door met een van onze medewerkers van de klantenservice per e-mail, telefoon of brief contact op te nemen. SPS verkrijgt uw persoonsgegevens soms van andere partijen buiten SPS, bijvoorbeeld wanneer we een bedrijf overnemen waarvan u al klant bent of wanneer een partnerbedrijf uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

4. Verstrekking van gegevens

Met uw toestemming zullen uw persoonsgegevens vanuit uw vaderland doorgegeven worden aan andere bedrijfsonderdelen van SPS elders in de wereld. Die kunnen dan met u communiceren over onze producten of speciale aanbiedingen die u misschien nuttig vindt. Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dat laten weten door op het registratieformulier of de antwoordkaart het betreffende vakje aan te kruisen. SPS verstrekt uw persoonsgegevens alleen in de volgende gevallen aan derden:

SPS verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zodat zij uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. SPS verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden. Soms bevat deze website links naar andere websites. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van het SPS Privacybeleid.

5. “Cookies” en het vastleggen van websites

Sommige van onze websites sturen een “cookie", een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de producten die u koopt te onthouden wanneer u een “online-winkelwagentje” gebruikt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.com.

Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige “bezoekersgegevens” verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren.

6. Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. SPS gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van betaalgegevens en dictaten.

SPS-websites bieden u misschien ook toegang tot chatrooms, forums, message boards en/of nieuwsgroepen. Bedenk dat persoonsgegevens die u daar achterlaat ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers, en dat u voorzichtig moet zijn voordat u besluit die gegevens te verstrekken.

7. Uw rechten

Als u eenmaal uw persoonsgegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u redelijke toegang tot die gegevens zodat u ze kunt veranderen of wissen. U kunt dit doen door naar uw online-profiel te gaan of door een kopie van uw profiel op te vragen bij onderstaand adres.

8. Speciale informatie voor ouders

Hoewel websites van SPS over het algemeen niet gericht zijn op kinderen onder 14 jaar, is ons beleid erop gericht aan de wet te voldoen wanneer deze toestemming van een ouder of voogd vereist voordat persoonsgegevens van kinderen onder 14 jaar bewust verzameld, gebruikt of verstrekt worden. Wij raden ouders ten zeerste aan om actief toe te zien op de internetactiviteiten van hun kinderen.

9. Aanvullende bepalingen voor SpeechLive

SPS stelt met de SpeechLive Service een op internet gebaseerde dienst ter beschikking. Met de SpeechLive Service kunt u uw dictaten die u met de software SpeechExec heeft opgenomen, op een door ons ter beschikking gestelde webspace opslaan. Deze webspace wordt „SpeechDrive“ genoemd en ligt op servers die door Microsoft worden beheerd (Azure System) in twee verschillende datacenters. Voor alle SpeechLive klanten in Noord-Amerika gebruikt SPS het datacenter van Microsoft in de Verenigde Staten. Voor alle andere SpeechLive klanten wordt het datacenter van Microsoft in Europa gebruikt. Voor verdere veiligheidsbepalingen en het privacybeleid met betrekking tot het Azure System kijkt u a.u.b. op de volgende website van Microsoft: www.windowsazure.com/de-de/support/legal. Als u van de SpeechLive Service wilt gebruik maken, moet u eerst op de website van SPS een SpeechLive account maken en de gewenste klanteninformatie (in het bijzonder naam, adres, e-mailadres, branche) invullen. SPS gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens zonder uw afzonderlijke instemming uitsluitend ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Voor het afwikkelen van betalingen zullen uw persoonsgegevens aan de dienst PAY24 worden verstrekt die hiertoe de opdracht heeft ontvangen. Het privacybeleid van mPAY24 is te vinden op https://www.mpay24.com/web/de/kontakt/mpay24-privacy.html. Uw persoonsgegevens worden bovendien voor service- en supportdoeleinden aan uw locale SpeechLive vertegenwoordiger die u bij het plaatsen van uw bestelling hebt geselecteerd, verstrekt. U gaat ermee akkoord van de gekozen vertegenwoordiger informatie en aanbiedingen over digitale dicteeroplossingen per post en e-mail te ontvangen. Deze instemming kunt u altijd herroepen.

Als u van de SpeechLive Service wilt gebruik maken, moet u tevens de SpeechDrive functie in de SpeechExec-software activeren. In het kader van de activering moet u c.q. de gebruiker van de SpeechExec-software de op het scherm verschijnende bepalingen inzake gegevensbescherming accepteren. Pas dan kan de gebruiker de dictaten via de SpeechExec-software op de SpeechDrive uploaden. Dictaten worden door de SpeechExec-software echter alleen dan op de SpeechDrive upgeload als de gebruiker de desbetreffende optie kiest. De dictaten worden versleuteld volgens de industrie standaard SSL (Secure Sockets Layer) en https (communicatieprotocol) tussen de computer van de gebruiker en de SpeechDrive overgedragen, waar ze in gecodeerde vorm worden opgeslagen. De codering en decodering wordt door de SpeechExec-software op de computer van de gebruiker bewerkstelligd. De codering gebeurt automatisch en kan niet door de gebruiker worden gedeactiveerd. Er bestaat bovendien een extra versleuteling via de SpeechExec-software. Indien deze versleuteling wordt geactiveerd, resulteert dit in een dubbele versleuteling van de dictaten op de SpeechDrive. Dictaten kunnen te allen tijde door geautoriseerde SpeechLive gebruikers worden gedownload respectievelijk van de SpeechDrive worden verwijderd. Wijzigingen aan dictaten kunnen alleen via de SpeechExec-software door de geautoriseerde SpeechLive gebruiker worden aangebracht. SPS raadt u aan regelmatig reservekopieën van de dictaten te maken. Nadere informatie over SpeechLive vindt u op de website www.speechlive.com.

10. Contact

U kunt altijd met ons contact opnemen via e-mail aan live.support(at)speech.com, wanneer u:

11. Ons adres

Als u vragen, suggesties of twijfels hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, laat het ons dan weten en wij zullen dit per omgaande oplossen.

Ons adres luidt:
Speech Processing Solutions GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12
1100 Wenen
Oostenrijk

 

Laatste versie: 08.01.2014