Privacyverklaring

1. Privacybeleid

Speech Processing Solutions (hierna te noemen „SPS“ of „wij“) hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

2. Toepassingsgebied van dit Privacybeleid

In principe geldt dit Privacybeleid voor alle persoonsgegevens van klanten die verzameld of gebruikt worden door SPS en haar dochterondernemingen. Sommige van onze websites of informatieverzamelingen werken echter met speciale soorten gegevens die een iets ander privacybeleid vereisen. Waar en wanneer dit het geval is, geeft SPS duidelijk aan dat het betreffende privacybeleid afwijkt van dit algemene SPS Privacybeleid.

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?

„Persoonsgegevens“ zijn gegevens (in de regel van de geregistreerde gebruikers) die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • bedrijfsnaam
 • beroep of branche
 • telefoonnummer
 • e-mailadres. 

3. Waarom is het in uw belang om uw persoonsgegevens aan SPS door te geven?

Het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden. Het is voor u gemakkelijker om:

 • Uw aankoop te registreren zodat u alle voordelen kunt ontvangen waarop uw aankoop u recht geeft
 • Specifieke informatie aan te vragen die voor u relevant is
 • Deel te nemen aan online forums
 • Persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen die voor u relevant zijn
 • Tijd te besparen door uw voorkeuren op te slaan
 • Op internet producten van SPS te kopen.

Door het verstrekken van uw gegevens stelt u ons tevens in staat marktonderzoek te doen om betere producten te kunnen ontwikkelen, en onze klantenservice en websites te verbeteren. U kunt uw gegevens op verschillende manieren via internet verstrekken, bijvoorbeeld door een registratieformulier in te vullen, een product te bestellen, te kopen of te testen, een software update te downloaden, aan een prijsvraag mee te doen, een aankoop te registreren, aan een enquête deel te nemen of een nieuwsbrief aan te vragen. U kunt uw persoonsgegevens ook aan ons verstrekken door de antwoordkaart terug te sturen die bij het product zit dat u hebt aangeschaft, of door met een van onze medewerkers van de klantenservice per e-mail, telefoon of brief contact op te nemen. Het kan soms voorkomen dat SPS uw persoonsgegevens van derden ontvangt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer we een bedrijf overnemen waarvan u al klant bent of wanneer een van onze partnerbedrijven uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

4. Verstrekking van gegevens

Met uw toestemming zullen uw persoonsgegevens vanuit uw vaderland doorgegeven worden aan andere bedrijfsonderdelen van SPS elders in de wereld. Die kunnen dan met u communiceren over onze producten of speciale aanbiedingen die u misschien nuttig vindt. Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dat laten weten door op het registratieformulier of de antwoordkaart het betreffende vakje niet aan te kruisen. SPS verstrekt uw persoonsgegevens alleen in de volgende gevallen aan derden:

 • Soms verkoopt SPS u een product of levert het u een dienst in het kader van een gezamenlijke marketinginspanning met andere bedrijven. In dergelijke gevallen worden uw gegevens verstrekt aan deze bedrijven. Wij laten u altijd voorafgaand aan uw registratie weten dat er een dergelijke relatie bestaat en om welke bedrijven het gaat. Houdt u er rekening mee dat deze bedrijven vaak hun eigen privacybeleid hebben met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. Dat privacybeleid wijkt soms af van het SPS Privacybeleid.
 • SPS schakelt soms andere bedrijven in voor de behandeling van uw aankoop of aanvraag, of voor de verwerking van uw gegevens. SPS eist van deze bedrijven dat ze uw persoonsgegevens adequaat beveiligen en dat ze uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden die niet door SPS goedgekeurd zijn.
 • SPS geeft uw persoonsgegevens aan derden als wij daartoe door de wet verplicht worden gesteld.

SPS verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zodat zij uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. SPS verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden. Soms bevat deze website links naar andere websites. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van het SPS Privacybeleid. U kunt afwijken van het SPS Privacybeleid.

5. “Cookies” en het vastleggen van websites

Sommige van onze websites sturen een „cookie“, een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de producten die u koopt te onthouden wanneer u een online „winkelwagentje“ gebruikt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het helpbestand van uw internetbrowser lezen hoe u alle cookies kunt uitschakelen of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.com.

Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige “bezoekersgegevens” verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren.

Privacyverklaring voor de webanalysedienst Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Wij hebben de IP-anonimisering geactiveerd. Op deze website wordt uw IP-adres door Google daarom binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt het opslaan van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien het doorgeven van de door het cookie gegenereerde en uw gebruik van de website betreffende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout;

Privacyverklaring voor geolocatiedienst „MaxMind“
Op deze website wordt de GeoIP2 Precision-dienst gebruikt, die door de aanbieder MaxMind Inc., 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, VS, beschikbaar wordt gesteld. Wij geven uw IP-adres door aan de dienstverlener MaxMind, Inc. (hierna „MaxMind“), om uw locatie (land) bij benadering te bepalen. Aan de hand van de vastgestelde landinformatie kunnen wij u onze website in de taal van het betreffende land ter beschikking stellen. Het IP-adres wordt aan een server van MaxMind in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. MaxMind is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, zodat een adequaat gegevensbeschermingsniveau wordt gegarandeerd. Uw op die manier verwerkte locatiegegevens verwerken wij uitsluitend voor deze functie. Als u het gebruik beëindigt, worden de gegevens gewist. Meer informatie over de gegevensbescherming in verband met MaxMind vindt u hier: www.maxmind.com/en/faq. Het privacybeleid kunt u opvragen via: www.maxmind.com/en/geoip2-precision-country-service.

Privacyverklaring voor e-mailvalidatie „Verifalia“
Op deze website wordt de e-mailvalidatiedienst „Verifalia“ gebruikt, die door de aanbieder Cobisi Research (Via Prima Strada, 35 – 35129, Padova – Italië) beschikbaar wordt gesteld. Wij geven uw e-mailadres door aan de dienstverlener om de geldigheid van het e-mailadres te controleren. De gegevens worden doorgestuurd naar een server in Duitsland. Cobisi Research is onderworpen aan de algemene verordening gegevensbescherming, zodat een adequaat gegevensbeschermingsniveau wordt gegarandeerd. Meer informatie over de gegevensbescherming in verband met Cobisi Research vindt u hier: verifalia.com/data-protection-policy. 

6. Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. SPS gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van betaalgegevens en dictaten.

SPS-websites bieden u misschien ook toegang tot chatrooms, forums, message boards en/of nieuwsgroepen. Bedenk dat persoonsgegevens die u daar achterlaat ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers, en dat u voorzichtig moet zijn voordat u besluit die gegevens te verstrekken.

7. Uw rechten

Als u eenmaal uw persoonsgegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u redelijke toegang tot die gegevens zodat u ze kunt veranderen of wissen. U kunt dit doen door naar uw online-profiel te gaan of door een kopie van uw profiel op te vragen bij onderstaand adres.

8. Speciale informatie voor ouders

Hoewel websites van SPS over het algemeen niet gericht zijn op kinderen onder 14 jaar, is ons beleid erop gericht aan de wet te voldoen wanneer deze toestemming van een ouder of voogd vereist voordat persoonsgegevens van kinderen onder 14 jaar bewust verzameld, gebruikt of verstrekt worden. Wij raden ouders ten zeerste aan om actief toe te zien op de internetactiviteiten van hun kinderen.

9. Aanvullende bepalingen voor SpeechLive

SPS stelt met de SpeechLive Service een op internet gebaseerde dienst ter beschikking. Met de SpeechLive Service kunt u uw dictaten die u met de software SpeechExec of Philips voice recorder-app hebt opgenomen of via de SpeechLive-webtoegang hebt geüpload, in een door ons ter beschikking gestelde opslagruimte opslaan. Deze opslagruimte bevindt zich op servers die door Microsoft worden geëxploiteerd (Azure System) in drie verschillende datacenters. Voor alle SpeechLive klanten in Noord-Amerika gebruikt SPS het datacenter van Microsoft in de Verenigde Staten. Voor alle Europese SpeechLive-klanten wordt het datacenter van Microsoft in Europa gebruikt en voor alle Australische SpeechLive-klanten wordt het datacenter van Microsoft in Australië gebruikt. Bezoek voor verdere veiligheidsbepalingen en het privacybeleid met betrekking tot het Azure System de volgende website van Microsoft: www.windowsazure.com/nl-nl/support/legal/.

Als u van de SpeechLive Service wilt gebruik maken, moet u eerst op de website van SPS een SpeechLive account maken en de gewenste klanteninformatie (in het bijzonder naam, adres, e-mailadres, branche) invullen. Voor de levering van deze services werken wij samen met externe aanbieders. Deze stellen de vereiste hardware-, software-, netwerk-, opslag-, transactiedienst en/of daarmee samenhangende technologie beschikbaar. Voor de SpeechLive-website is dat de firma Kapsch BusinessCom.

Voor het afwikkelen van betalingen zullen uw persoonsgegevens aan de dienst PAY24 worden verstrekt die hiertoe de opdracht heeft ontvangen. Het privacybeleid van mPAY24 is op www.mpay24.com/web/en/privacy/ op te vragen.

Uw persoonsgegevens worden bovendien in de vereiste omvang voor service- en supportdoeleinden aan uw lokale SpeechLive-handelspartner, die u bij het plaatsen van uw bestelling hebt geselecteerd, verstrekt.

Indien u het product via een van onze partners hebt aangeschaft, dan heeft SPS de rol van opdrachtgegevensverwerker en zal het uw gegevens alleen voor het vervullen van uw klantovereenkomst resp. in de wettelijk toegestane omvang gebruiken.

Als u van de SpeechLive Service wilt gebruik maken, moet u tevens de SpeechLive-functie in de SpeechExec-software activeren. In het kader van de activering moet u c.q. de gebruiker van de SpeechExec-software de op het scherm verschijnende bepalingen inzake gegevensbescherming accepteren. Pas dan kan de gebruiker de dictaten via de SpeechExec-software naar de SpeechLive online storage uploaden. Dictaten worden door de SpeechExec-software echter alleen naar de SpeechLive online storage geüpload als de gebruiker de overeenkomstige optie selecteert.

De dictaten worden gecodeerd volgens de industrienorm voor SSL (Secure Sockets Layer) en https (communicatieprotocol) tussen de computer van de gebruiker en de SpeechLive online storage overgedragen, waar ze in gecodeerde vorm worden opgeslagen. De codering en decodering wordt door de SpeechExec-software op de computer van de gebruiker bewerkstelligd. De codering gebeurt automatisch en kan niet door de gebruiker worden gedeactiveerd. Er bestaat bovendien een extra versleuteling via de SpeechExec-software. Indien deze codering wordt geactiveerd, resulteert dit in een dubbele codering voor dictaten in de SpeechLive online storage.

Dictaten kunnen te allen tijde door geautoriseerde SpeechLive-gebruikers worden gedownload respectievelijk van de SpeechLive online storage worden verwijderd. Wijzigingen aan dictaten kunnen alleen via de SpeechExec-software, via de Philips voice recorder-app of via de SpeechLive-webtoegang door de geautoriseerde SpeechLive-gebruiker worden aangebracht. SPS raadt u aan regelmatig reservekopieën van de dictaten te maken.

Nadere informatie over SpeechLive vindt u op de website www.speechlive.com.

10. Contact

U kunt altijd met ons contact opnemen via e-mail aan privacy(at)speech.com, wanneer u:

 • vragen hebt met betrekking tot onze privacyverklaring
 • een kopie van uw persoonsgegevens, een wijziging of het verwijderen van deze gegevens wenst
 • in de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie van SPS meer wilt ontvangen. 

11. Ons adres

Als u vragen, suggesties of twijfels hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, laat het ons dan weten en wij zullen dit per omgaande oplossen.

Ons adres luidt:
Speech Processing Solutions GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12
1100 Wenen
Oostenrijk

 

Laatste update: 25-05-2018

PDF-versie