Opmerking bij de taalkeuze

De transcriptie-taal van de SpeechLive transcriptieservice kan later niet veranderd worden.

OK